Aanvraagproces

Als u meent dat uw project past binnen de scope van het van het Proof-of-Concept Fonds of de Vroegefasefinanciering dan kunt u een aanvraag indienen. Wij streven er naar om uw aanvraag binnen 2 maanden af te handelen. De verwerkingstijd is afhankelijk van de compleetheid van de aanvraag, communicatiesnelheid of timing van indiening. Zodra de aanvraag is ingediend, wordt u hierover geïnformeerd.

1
Kennismaking (optioneel)

Plan een kennismaking in om de projectaanvraag te bespreken voordat u daadwerkelijk de aanvraag indient. www.innovatiefondsnoordholland.nl/kennismaken

2
Aanvraag indienen

U kunt de aanvraag indienen via het portaal. Aanvragen die wij op een andere manier ontvangen nemen wij niet in behandeling. https://portaal.innovatiefondsnoordholland.nl/

3
Technische Beoordeling

We bekijken of de aanvraag past binnen de scope en of wij de de aanvraag in behandeling kunnen nemen. Alle voorwaarden hiervoor staan op de pagina van het specifieke fonds. Mogelijk nemen wij in deze fase al contact met u om de aanvraag goed te begrijpen. Mocht uw aanvraag niet passen binnen scope dan hoort u dat binnen twee weken.

4
Inhoudelijke Beoordeling

De aanvraag wordt uitgebreid inhoudelijk bekeken. In deze fase zullen wij schriftelijk (aanvullende) vragen stellen en mogelijk ook een fysiek bezoek afspreken om nader kennis te maken.

5
Referenten

Na de Inhoudelijke Beoordeling nemen wij contact op met referenten van het project, zowel van de aanvrager als ook uit het netwerk van Innovatiefonds Noord-Holland.

6
Adviescommissie

Als het Fondsmanagement inhoudelijk positief is, wordt een financieringsvoorstel opgesteld voor de Adviescommissie ("AC"). De AC geeft een advies voordat het Fondsmanagement een definitief besluit neemt.

7
Closing

In deze fase wordt toegewerkt naar de afronding waarbij de leningsdocumentatie en het persbericht wordt opgesteld. Er wordt een (beperkt) Due Dilligence uitgevoerd voor Compliance redenen, waarbij er een aantal aanvullende documenten en verklaringen opgevraagd zullen worden.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

* verplicht